DOCK-6 Engineering

pict01

Werkzaamheden:

 

- Calculatiewerk elektrotechnisch en werktuigbouwkundig in Syntess prisma of Excel.

- Budgetramingen installaties conform bouwkostencompas 2016.

- NEN 3140 keuringen

- Warmteverliesberekeningen

- EPA advies

- Thermografische metingen (verdeelkasten/woningen)

- Risico analyse/ beheersplan drinkwaterinstallatie

- Koellastberekeningen

- Gasleidingberekeningen

- EPC, daglicht, GO

- Installatietekenwerk

- TO-berekeningen

- Tapwaterberekeningen

- Kabelberekeningen

- Leidingnetberekeningen verwarming  en koeling

- Binnenrioleringsberekeningen

- Ventilatieberekeningen

- Technische omschrijvingen van  nieuwbouw of renovatie projecten.

- Technische installatiebestekken.

- Informatie en oplossingen voor energiebesparende voorzieningen t.b.v. gebouwgebonden installaties.