DOCK-6 Engineering

pict01

Werkzaamheden:

 

- Warmteverliesberekeningen

- NEN 3140 keuringen

- EPA advies

- Thermografische metingen      (verdeelkasten/woningen)

- Risico analyse/ beheersplan    drinkwaterinstallatie

- Koellastberekeningen

- Gasleidingberekeningen

- EPC, daglicht, GO

- Calculatiewerk E en W in Syntess    prisma of Excel.

- Installatietekenwerk

- TO-berekeningen

- Tapwaterberekeningen

- Kabelberekeningen

- Leidingnetberekeningen verwarming  en koeling

- Binnenrioleringsberekeningen

- Ventilatieberekeningen

- Technische omschrijvingen van  nieuwbouw of renovatie   projecten.

- Technische installatiebestekken.

- Informatie en oplossingen voor    energiebesparende voorzieningen    t.b.v. gebouwgebonden installaties.